Kółko i krzyżyk

    -- Sebastian Pawlak, 1999.


Przedstawiam grę w kółko i krzyżyk zaimplementowaną z użyciem metody mini-max.

Aby wyznaczyć pierwszy ruch dla planszy 3x3, komputer musi wykonać kilkaset tysięcy sprawdzeń (bez obcinania alfa-beta).

Wnioski: najlepszym ruchem otwierającym jest któreś z narożnych pól; najlepszą odpowiedzią na taki ruch otwierający jest obstawienie środkowego pola.

Fragment drzewa gry
Fragment drzewa gry


Kod źródłowy pliku "tictac.c":

/* MINI-MAXowe kolko i krzyzyk
 * autor: Sebastian Pawlak
 *
 * Brak interfejsu. Zmiany na planszy nalezy wykonywac w kodzie programu
 * zmienajac odpowiednio tablice Plansza (na samym koncu programu).
 */
#include <stdio.h>

#define Nic 0
#define Gracz_X 1
#define Gracz_O 2
#define SZEROKOSC 3
#define WYSOKOSC 3
#define ROZMIAR (SZEROKOSC*WYSOKOSC)

short najlepsze_pole=-1;
long licznik;

typedef struct ListaWolnychPol
{
  short WolnePola [ROZMIAR];
  short DlugoscListy;
} WolnePola;


void PokazPlansze(const char Plansza[])
{
  int i, j;

  for (i = 0; i < WYSOKOSC; i++) {
    for (j = 0; j < SZEROKOSC; j++) {
      switch (Plansza[i * SZEROKOSC + j]) {
        case Nic: printf("."); break;
        case Gracz_X: printf("x"); break;
        case Gracz_O: printf("o"); break;
      }
    }
    printf("\n");
  }
}


char Wygrana(const char Plansza[], const char gracz)
{
  short i, j, k;

  // pionowa
  for (i = 0; i < 3; i++) {
    k = 0;
    for (j = 0; j < 3; j++)
      if (Plansza[j * 3 + i] == gracz)
        k++;

   	if (k == 3)
      return 1;
  }
  
  // pozioma
  for (i = 0; i < 3; i++) {
    k = 0;
    for (j = 0; j < 3; j++)
      if (Plansza[j + i * 3] == gracz)
        k++;

	if (k == 3)
	  return 1;
   }

  // ukosna
  k = 0;
  for (i = 0; i < 3; i++)
    if (Plansza[i + i * 3] == gracz)
      k++;
  
  if (k == 3)
    return 1;

  k = 0;
  for (i = 0; i < 3; i++)
    if (Plansza[2 - i + i * 3] == gracz)
      k++;
  
  if (k == 3)
    return 1;

  return 0;
}


WolnePola GenerujListeWolnychPol(const char Plansza[])
{
  WolnePola WP;
  short i;

  WP.DlugoscListy = -1;
  
  for (i = 0; i < ROZMIAR; i++)
    if (Plansza[i] == Nic)
	  WP.WolnePola[++WP.DlugoscListy] = i;

  return WP;
}


short MiniMax(const char Plansza[], const short glebokosc, const char gracz)
{
  WolnePola WolneRuchy;
  short Najlepszy, tmp;
  short i, k;
  char Plansza_tmp[ROZMIAR];
  char gracz_nastepny;

  if (gracz == Gracz_X)
    gracz_nastepny = Gracz_O;
  else gracz_nastepny = Gracz_X;

  if (glebokosc % 2 != 0) {
    if (Wygrana(Plansza, gracz) == 1) // Wygralismy
      return 1;
  } else if (Wygrana(Plansza, gracz_nastepny) == 1) // Przegralismy
    return -1;

  WolneRuchy = GenerujListeWolnychPol(Plansza);

  if (WolneRuchy.DlugoscListy == -1) // Remis
    return 0;

  if (glebokosc % 2 == 0)
    Najlepszy = -100;
  else Najlepszy = 100;

  for (k = 0; k <= WolneRuchy.DlugoscListy; k++) {
    for (i = 0; i < ROZMIAR; i++)
      Plansza_tmp[i] = Plansza[i];

    if (glebokosc % 2 == 0)
      Plansza_tmp[WolneRuchy.WolnePola [k]]=gracz;
    else Plansza_tmp[WolneRuchy.WolnePola [k]] = gracz_nastepny;

    tmp = MiniMax(Plansza_tmp, glebokosc + 1, gracz);
	licznik++;

    if (glebokosc % 2 == 0) {
      if (tmp > Najlepszy) {
        Najlepszy = tmp;
        if (glebokosc == 0)
          najlepsze_pole = WolneRuchy.WolnePola[k];
      }
    } else {
      if (tmp < Najlepszy)
        Najlepszy = tmp;
    }
  }

  return Najlepszy;
}


int main ()
{
/* char Plansza[ROZMIAR]= {Gracz_O,   Nic,   Nic,
             Gracz_X, Gracz_X, Gracz_O,
             Gracz_O, Gracz_X,   Nic};*/

  char Plansza[ROZMIAR]= {   Nic,   Nic,   Nic,
                 Nic,   Nic,   Nic,
                 Nic,   Nic,   Nic };

  short i;

  printf("wartosc koncowa: %d\n", MiniMax(Plansza, 0, Gracz_O));
  printf("wykonano %d sprawdzen\n", licznik);
  Plansza[najlepsze_pole] = Gracz_O;
  PokazPlansze(Plansza);

  return 0;
}
w3cw3c
automatyka przemysłowa