System sterowania maszyną przemysłową I

    -- Sebastian Pawlak, 2002.


Maszyna1

W przemyśle górniczym, do zabezpieczania ścian chodników, używa się przytwierdzonych doń stalowych krat kotwiowych o określonym normami kształcie. Do produkcji wymienionych urządzeń ochronnych skonstruowano wieloelektrodową zgrzewarkę, której system sterowania został stworzony w ramach niniejszego projektu. Głównym elementem układu kontrolnego jest komputer z aplikacjami: sterująco-wizualizacyjną i edytorem. Polecenia generowane przez oprogramowanie przekazywane są złączem równoległym do interfejsu elektronicznego wykonanego w technice cyfrowej, który odpowiada za sterowanie falownikiem zasilającym napęd maszyny. Układ kontrolny uzyskuje informacje zwrotne dzięki encoderowi oraz szeregowi indukcyjnych wyłączników krańcowych.

Termin wykonania: 2002
Rodzaj projektu: projekt na zlecenie
Mój udział: Projekt rozwiązania; stworzenie aplikacji sterującej i edycyjnej; dobór i instalacja sprzętu komputerowego; opracowanie instrukcji obsługi; wdrożenie


Zakres prac, które wykonałem:

- projekt rozwiązania systemu;

- stworzenie oprogramowania komputera (w sumie około 2000 linii kodu):
   - Program Sterujący: steruje produkcją poprzez wysyłanie poleceń do interfejsu za pomocą złącza równoległego; wizualizuje przebieg procesu; realizuje polecenia operatora maszyny;
   - Edytor Wzorców: umożliwia tworzenie, modyfikację oraz podgląd wzorców krat;

- dobór komputera i instalacja oprogramowania;

- opracowanie instrukcji obsługi; wdrożenie systemu.


Zdjęcia przedstawiające maszynę i komputerowy system sterowania:

Gliwice   Gliwice   Gliwice   Gliwice   Gliwice


Obrazy przedstawiające niektóre panele aplikacji:

Gliwice   Gliwice   Gliwice   Gliwice


w3cw3c
automatyka przemysłowa