Sumowanie elementów szeregu zbieżnego

    -- Sebastian Pawlak, 2000.Kod źródłowy pliku "main.c":

/* Program sumuje `MAX' elementow szeregu zbieznego przy uzyciu MPI_Reduce.
 * Program dziala w trybie point-to-point
 * s1222, 2000.03.19
 *
 * Wykorzystane zostaly funkcje tworzace komunikator.
 * Proces 0 (master) zostanie wylaczony z MPI_COMM_WORLD i w ten
 * sposob zostanie wylaczony z obliczen (bedzie oczekiwal na wyniki
 * obliczen slave`ow).
 *
 * MPI_Reduce zbiera ze wszystkich procesow bufory dokonujac zadanej
 * operacji arytmetycznej / logicznej na odpowiadajacych sobie elementach
 * tych buforow - wynik operacji jest zwracany do bufora docelowego.
 * Funkcja uzywa algorytmu drzewiastego do zbierania wynikow.
 *
 * schemat zrownoleglenia laczenia buforow (wraz z wykonaniem zadanej
 * operacji arytmetycznej) za pomoca MPI_Reduce
 *
 *  0   1   2   3   4   5   6   7
 *  |   |   |   |   |   |   |   |
 *  |<----|   |<----|   |<----|   |<----|
 *  |op  |   |op  |   |op  |   |op  |
 *  |   |   |   |   |   |   |   |
 *  |<----------|   |   |<----------|   |
 *  |op  |   |   |   |op  |   |   |
 *  |   |   |   |   |   |   |   |
 *  |<----------------------|   |   |   |
 *  |op  |   |   |   |   |   |   |
 *
 * zakladajac ze proces 0 posiada bufor[5] = { 5, 7, 2 ,1 ,0 }, natomiast
 *        proces 1 posiada bufor[5] = { 2, 0, 5, 2, 8 },
 *        to proces 0 (root), dla zadanej operacji MPI_SUM
 *          bedzie mail wynik[5] = { 7, 7, 7, 3, 8 };
 * dostepne operacje:
 * MPI_MAX  - Maximum,        MPI_MIN - Minimum,
 * MPI_SUM  - Sum,          MPI_PROD - Product (mnozenie),
 * MPI_LAND  - Logical AND,      MPI_BAND - Bitwise AND,
 * MPI_LOR  - Logica OR,       MPI_BOR - Bitwise OR,
 * MPI_LXOR  - Logical Exclusive OR, MPI_BXOR - Bitwise Exclusive OR,
 * MPI_MAXLOC - Maximum and Location of Maximum,
 * MPI_MINLOC - Minimum and Location of Minimum.
 */
#include <stdio.h>
#include "mpi.h"

#define MAX 3000000

int main(int argc, char **argv)
{
  int rank, size;
  int i, xx, yy;
  MPI_Status status;
  double wynik, suma = 0;
  double startTime, endTime;

  MPI_Group staraGrupa, nowaGrupa;
  MPI_Comm nowyKomunikator;
  int procesWykluczany[] = { 0 }; /* master */
 
  MPI_Init(&argc, &argv);
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);

  /**************************
   * tworzenie komunikatora *
   **************************/
  /* pobranie procesor nalezacych do grupy identyfikowanej przez komunikator MPI_COMM_WORLD */
  MPI_Comm_group(MPI_COMM_WORLD, &staraGrupa);
  
  /* wykluczenie z otrzymanej grupy procesu numer 0 */
  MPI_Group_excl(staraGrupa, 1, procesWykluczany, &nowaGrupa);
  
  /* tworzenie komunikatora na podstawie wyznaczonej nowej grupy */
  MPI_Comm_create(MPI_COMM_WORLD, nowaGrupa, &nowyKomunikator);

  MPI_Comm_size(nowyKomunikator, &size);
  MPI_Comm_rank(nowyKomunikator, &rank);

  printf("rank: %d \n", rank);

  if(rank != 0 && rank != MPI_UNDEFINED) { /* nie master */
    xx = (rank - 1) * (MAX / (size - 1));
    yy = (rank) * (MAX / (size - 1));
  
    for(i = xx; i < yy ; i++)
      suma += (1 / (double)(1 + i));
    printf("suma czesciowa z procesu nr %d: %f\n", rank, suma);

    MPI_Reduce(&suma, &wynik, 1, MPI_DOUBLE, MPI_SUM, 0,
          nowyKomunikator);  /* przesylanie `sum', wraz z dodawaniem,
                    * do `wynik' w procesie 0
                    */
  } else if(rank != MPI_UNDEFINED) {

    startTime = MPI_Wtime();
    suma = 0;
    MPI_Reduce(&suma, &wynik, 1, MPI_DOUBLE, MPI_SUM, 0,
          nowyKomunikator);  /* zbieranie wynikow od slaveow ;
                    * master juz nie wysyla danych !!!
                    */
    endTime = MPI_Wtime();

    printf("wynik: %f\n", wynik);
    printf("czas %f sek.\n", endTime - startTime);
  }

/* MPI_Comm_free(nowyKomunikator);
  MPI_Group_free(&nowaGrupa);
  MPI_Group_free(&staraGrupa);
 */
  MPI_Finalize();
  return 0;
}
w3cw3c
automatyka przemysłowa