Układ Słoneczny

Powyższy Układ Słoneczny obrazuje kolejność, wygląd i stosunek rozmiarów planet -- nie zostały zachowane proporcje odległości.

Od wielu lat noszę się z zamiarem stworzenia pełnej mapy Układu Słonecznego, która odzwierciedlałaby rzeczywiste odległości pomiędzy ciałami niebieskimi i zachowywałaby proporcje średnic tarcz. Jest to zadanie niezwykle trudne.
Przy założeniu, że planety i gwiazda mają średnice takie jak na ekranie:
- odległość Plutona od Słońca wynosiłaby 2500975 pikseli (przy szerokości ekranu mojego 17' monitora ok. 32 cm, odległość Plutona (1px, czyli 0,3mm) od Słońca (589px, czyli 18,4cm) wynosiłaby ok. 782 metry);
- przy powyższych założeniach odległość Ziemi od Słońca wynosiłaby ok. 20 metrów.
Zrozumiałe jest, że mapa o długości 782 metry jest awykonalna. Gdyby rozpiętość mapy ograniczyć powiedzmy do 10 metrów, to średnica tarcz większości planet wynosiłaby dziesiąte części milimetra. Zatem praktycznie nie można by zróżnicować wielkości planet.

Wyliczenie, że Słońce zmniejszone do 18,4cm jest oddalone od proporcjonalnie zmniejszonego do 0,3mm Plutona o 782 metry obrazuje, z jak wielkimi odległościami mamy do czynienia.

w3cw3c
automatyka przemysłowa