Sebastian Pawlak, mgr inż. informatyk
LPIC-1, SCJP

Urodzony 27 maja 1978 r. w Warszawie.

Absolwent Polsko - Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, katedry Systemów Wieloagentowych i Robotyki.

Adres e-mail: e-mailSebastian Pawlak, MSc Eng. in IT
LPIC-1, SCJP

Born in Warsaw (Poland) on 27th of May in 1978.

Graduate from Polish - Japanese Institute of Information Technology, faculty of Robotics and Multiagent Systems.

E-mail address: e-mail
w3cw3c
automatyka przemysłowa