Kable

    -- Sebastian Pawlak, 2005.


Kable proste (straight-through):
- połączenie przełącznika z routerem,
- połączenie przełącznika z komputerem lub serwerem,
- połączenie koncentratora z komputerem lub serwerem.

Kable z przeplotem (cross-over):
- połączenie przełącznika z przełącznikiem,
- połączenie przełącznika z koncentratorem,
- połączenie koncentratora z koncentratorem,
- połączenie routera z routerem,
- połączenie komputera z komputerem,
- połączenie routera z komputerem.


Jeśli jeden port jest oznaczony znakiem "x", należy użyć kabla prostego.

Jeśli obydwa porty są oznaczone znakiem "x" bądź żaden z nich nie jest oznaczony znakiem "x", należy użyć kabla z przeplotem.


Kable

w3cw3c
automatyka przemysłowa