Programator prostownika 6kA

    -- Sebastian Pawlak, 2004.


Prostownik

W procesie galwanizacji istotny jest odpowiedni kształt przebiegu czasowego prądu przepływającego przez wannę z roztworem. W wyniku realizacji projektu powstało urządzenie, za pomocą którego można stworzyć, zapisać w pamięci nieulotnej i wykonać 63 programy sterujące prostownikiem 6kA. Programator został zbudowany na bazie procesora ogólnego przeznaczenia Atmel AVR ATmega16. Interakcja z urządzeniem odbywa się przy użyciu przycisków, potencjometru cyfrowego i wyświetlacza LCD umieszczonych na panelu czołowym.

Termin wykonania: 2004
Rodzaj projektu: projekt na zlecenie
Mój udział: stworzenie oprogramowania procesora Atmel AVR ATmega16


Zakres prac, które wykonałem:

- zaprogramowanie w języku C aplikacji działającej na procesorze Atmel AVR ATmega16 (około 1000 linii kodu): obsługa przycisków, potencjometru cyfrowego, wyświetlacza, zapis, odczyt, edycja programów, wielopoziomowe menu, sterowanie procesem galwanizacji, wizualizacja;

- schemat ideowy podłączenia układów peryferyjnych do procesora;

- stworzenie instrukcji obsługi urządzenia.


Zdjęcia przedstawiające programator:

Programator   Wnętrze programatora   Instrukcja  

w3cw3c
automatyka przemysłowa