System sterowania maszyną przemysłową II

    -- Sebastian Pawlak, 2004.


Maszyna2

W ramach projektu opisywanego w niniejszym dokumencie został zrealizowany system sterowania maszyną przemysłową produkującą stalowe kraty o zróżnicowanym kształcie. Głównym elementem układu kontrolnego jest komputer z aplikacjami: sterująco-wizualizacyjną i edytorem. Polecenia generowane przez oprogramowanie przekazywane są złączem RS232 do interfejsu elektronicznego zbudowanego na bazie procesora Atmel AVR ATmega16, który odpowiada za sterowanie falownikiem zasilającym napęd maszyny. Układ kontrolny uzyskuje informacje zwrotne dzięki encoderowi oraz szeregowi indukcyjnych wyłączników krańcowych. Operator może obsługiwać urządzenie za pomocą poręcznego pulpitu kontrolnego. Zastosowane rozwiązania umożliwiają uzyskanie produktu w postaci krat o bardzo dużej dokładności wykonania.

Termin wykonania: 2004
Rodzaj projektu: projekt na zlecenie
Mój udział: projekt rozwiązania; stworzenie aplikacji sterującej i edycyjnej; oprogramowanie interfejsu; dobór i instalacja sprzętu komputerowego; opracowanie instrukcji obsługi; wdrożenie


Zakres prac, które wykonałem:

- projekt rozwiązania systemu;

- stworzenie oprogramowania komputera (w sumie około 3000 linii kodu):
   - Program Sterujący: steruje produkcją poprzez wysyłanie poleceń do interfejsu za pomocą złącza RS232; wizualizuje przebieg procesu; realizuje polecenia operatora maszyny;
   - Edytor Wzorców: umożliwia tworzenie, modyfikację oraz podgląd wzorców krat;

- stworzenie oprogramowania w języku C interfejsu zbudowanego na bazie procesora Atmel AVR ATmega16 (około 1000 linii kodu), które: steruje w czasie rzeczywistym szybkością obrotową napędu maszyny, według ustawionych parametrów; zlicza dwukierunkowo impulsy encodera; obsługuje wyświetlacz LCD; obsługuje sygnały z indukcyjnych wyłączników krańcowych; porozumiewa się z komputerem za pomocą złącza RS232;

- dobór komputera i instalacja oprogramowania;

- opracowanie instrukcji obsługi; wdrożenie systemu.


Zdjęcia przedstawiające system sterowania:

Urządzenia   Interfejs   Falownik   Wnętrze interfejsu   Program sterujący

Tryby   Silnik   Schemat ideowy  

w3cw3c
automatyka przemysłowa