Mikroprocesorowy System Sterowania Zgrzewarką 1

    -- Sebastian Pawlak, 2005.


MSSZ1

W ramach projektu opisywanego w niniejszym dokumencie został zrealizowany system sterowania maszyną przemysłową produkującą stalowe siatki o okach wielkości 50 bądź 100 milimetrów. Głównym elementem układu kontrolnego jest interfejs elektroniczny zbudowany na bazie procesora Atmel AVR ATmega32, który odpowiada za sterowanie falownikiem zasilającym napęd maszyny. Układ kontrolny uzyskuje informacje zwrotne dzięki encoderowi oraz indukcyjnemu wyłącznikowi krańcowemu. Operator może obsługiwać urządzenie za pomocą poręcznego pulpitu kontrolnego oraz wyświetlacza i przycisków umieszczonych na płycie czołowej interfejsu elektronicznego. Zastosowane rozwiązania umożliwiają uzyskanie produktu w postaci krat o bardzo dużej dokładności wykonania.

Termin wykonania: 2005
Rodzaj projektu: projekt na zlecenie
Mój udział: projekt rozwiązania; stworzenie oprogramowania procesora Atmel AVR ATmega32; opracowanie instrukcji obsługi; wdrożenie


Zakres prac, które wykonałem:

- projekt rozwiązania systemu;

- stworzenie oprogramowania w języku C interfejsu zbudowanego na bazie procesora Atmel AVR ATmega32 (około 2300 linii kodu, zaadoptowane z KSSZ2), które: steruje w czasie rzeczywistym szybkością obrotową napędu maszyny, według ustawionych parametrów; zlicza dwukierunkowo impulsy encodera; obsługuje wyświetlacz LCD; obsługuje sygnały z indukcyjnego wyłącznika krańcowego; obsługuje gilotynę obcinającą siatkę; obsługuje menu, w którym użytkownik może ustawiać parametry pracy;

- dobór komputera i instalacja oprogramowania;

- opracowanie instrukcji obsługi; wdrożenie systemu.


Zdjęcia przedstawiające system sterowania:

System sterowania   Przy maszynie  

w3cw3c
automatyka przemysłowa