Mikroprocesorowy Regulator Mocy i Czasu Zgrzewania

    -- Sebastian Pawlak, 2004.


MRMiCZ

Mikroprocesorowy Regulator Mocy i Czasu Zgrzewania wykorzystywany jest do sterowania zgrzewarkami wieloelektrodowymi. Urządzenie dostarcza dziewięciu odrębnych sygnałów sterujących prądem zgrzewania synchronizowanych fazami R, S, T oraz generowanych na podstawie ustawionych parametrów: mocy, czasu trwania i czasu narastania mocy od zera do nastawionej. Regulator został zbudowany na bazie procesora ogólnego przeznaczenia Atmel AVR ATmega32, w którym zaprogramowano dziewięć odrębnych układów sterujących. Duży nacisk podczas implementacji został położony na optymalizację kodu, w efekcie czego udało się zawrzeć tak dużą liczbę wirtualnych układów w jednym mikroprocesorze. Interakcja z urządzeniem odbywa się przy użyciu przycisków, potencjometru cyfrowego i wyświetlacza LCD umieszczonych na panelu czołowym. W trybie pracy automatycznej, regulator uzyskuje odpowiednie parametry pracy łączem szeregowym z komputera.

Termin wykonania: 2004
Rodzaj projektu: projekt na zlecenie
Mój udział: stworzenie oprogramowania procesora Atmel AVR ATmega32 i Atmel AVR ATmega8


Zakres prac, które wykonałem:

- zaprogramowanie w języku C aplikacji działającej na procesorze Atmel AVR ATmega32 (około 1900 linii kodu): obsługa przycisków, potencjometru cyfrowego, wyświetlacza, transmisji szeregowej, menu, sterowanie prądem zgrzewania dla dziewięciu odrębnych układów z wykorzystaniem przerwań zewnętrznych i trzech timerów;

- zaprogramowanie w języku C aplikacji działającej na procesorze Atmel AVR ATmega8: dziewięciokanałowy generator PWM;

- udział w badaniach laboratoryjnych i wdrożenie układu do pracy;

- schemat ideowy podłączenia układów peryferyjnych do procesora;

- stworzenie instrukcji obsługi urządzenia.

w3cw3c
automatyka przemysłowa