Komputerowy system sterowania urządzeniami sygnalizacyjnymi

    -- Sebastian Pawlak, 1997 - 1998.


System

W ramach pracy dyplomowej w Technikum Elektronicznym wykonałem ,,Komputerowy system sterowania urządzeniami sygnalizacyjnymi''. Celem projektu było wyeliminowanie konieczności ręcznego uruchamiania instalacji takich, jak: dzwonki szkolne, oświetlenie gablot i budynku. Sercem systemu jest komputer z aplikacją sterująco-wizualizacyjną. Polecenia generowane przez oprogramowanie przekazywane są złączem równoległym do interfejsu elektronicznego, który załącza na zaprogramowany czas podłączone do niego urządzenia.
Praca dyplomowa zdobyła III nagrodę w eliminacjach regionalnych XXXI edycji ,,Turnieju Młodych Mistrzów Techniki'' w kategorii ,,Pomysł Techniczny''.


Termin wykonania: 1997--1998
Rodzaj projektu: praca dyplomowa
Mój udział: projekt rozwiązania; stworzenie aplikacji sterującej i edycyjnej; montaż interfejsu, komputera i instalacja oprogramowania; opracowanie instrukcji obsługi; wdrożenie


Zakres prac, które wykonałem:

- projekt rozwiązania systemu;

- stworzenie oprogramowania komputera (w sumie około 3000 linii kodu):
   - Program Sterujący: na podstawie wprowadzonego skryptu, załącza na wskazany okres (bądź bezterminowo) urządzenia podłączone do dostępnych sześciu portów; obrazuje aktualny stan programu; generuje sygnał alarmowy;
   - Edytor Skryptów: umożliwia tworzenie skryptów sterujących;

- montaż interfejsu, komputera i instalacja oprogramowania;

- opracowanie teoretyczne; stworzenie instrukcji obsługi; wdrożenie systemu.


Zdjęcia przedstawiające urządzenia i panele programu sterującego i edytora:

Dzwonki   Dzwonki   Dzwonki

w3cw3c
automatyka przemysłowa