Badanie wydajności przesyłania komunikatów pomiędzy procesami

    -- Sebastian Pawlak, 2000.Kod źródłowy pliku "serial.c":

/* Program bada wydajnosc przesylania message`ow pomiedzy procesami.
 * s1222, 2000.03.25 
 * Oto schemat ilustrujacy w jaki sposob przesylane sa message
 *
 *  +-----+ ----> +-----+ ----> +-----+ ----> +-----+
 *  | A +    | B |    | B |    | C |
 *  +-----+ <---- +-----+ <---- +-----+ <---- +-----+
 *
 * Program przyjmuje parametry:
 * [1] - liczba iteracji (1 iteracja to cykl: A,B,..,B,C,B,..,B,A 
 * [2] - liczba bajtow message`a
 */
#include <stdio.h>
#include "mpi.h"

/*#define debug
 */
int showWhatProcessDid(char *text, int x, int y);

void doSth(void)
{
  int i, j;
  for(i = 0; i < 100000 ; i++)
    for(j = 0; j < 500 ; j++)
	  ;
}

int main(int argc, char **argv)
{
  int rank, size, messageLength, liczbaIteracji, i;
  int tag = 55;
  char *bufor;
  MPI_Status status;
  double startTime, time;
  
  void *sendBufor;   /* bufor dla MPI_Bsend */
  int sendBuforSize;
  
  MPI_Init(&argc, &argv);
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);

  if(size < 2) {
    printf("ten program musi miec przydzielone co najmniej 2 procesy !\n");
	MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
	MPI_Finalize();
	return -1;
  }
    
  if(argc < 3 && rank == 0) {
    printf("nalezy podac parametry:  [liczbaIteracji] [dlugoscMessage`a]\n");
	MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
	MPI_Finalize();
	return -1;
  }

  liczbaIteracji = atoi(argv[1]);
  if((bufor = (char *)malloc(messageLength = atoi(argv[2]))) == NULL) {
    printf("za malo dostepnej pamieci aby zainicjalizowac bufor message`a !\n");
	MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
	MPI_Finalize();
	return -1;
  }
  
  /* inicjalizowanie bufora dla MPI_Bsend */
  MPI_Pack_size(messageLength, MPI_CHAR, MPI_COMM_WORLD, &i);
  sendBuforSize = i + MPI_BSEND_OVERHEAD;
  sendBufor = (void *)malloc(sendBuforSize);
  MPI_Buffer_attach(sendBufor, sendBuforSize);
  
  MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);  /* synchronizacja procesow */
  
  if(rank == 0) {          /**** A ****/

    startTime = MPI_Wtime();
    for(i = 0; i < liczbaIteracji ; i++) {
	  #ifdef debug
	   showWhatDidProcessDo("* cykl nr %d\n", i, 0);
      #endif
	  doSth();
	  MPI_Bsend(bufor, messageLength, MPI_CHAR, 1, tag, MPI_COMM_WORLD);
	  #ifdef debug
	   showWhatDidProcessDo("A: nr %d wyslal do %d\n", 0, 1);
      #endif
	  MPI_Recv(bufor, messageLength, MPI_CHAR, 1, tag, MPI_COMM_WORLD, &status);
	  #ifdef debug
	   showWhatDidProcessDo("A: nr %d odebral od %d\n", 0, 1);
	  #endif
	}
	time = MPI_Wtime() - startTime;
	printf("%f\n", time);
	
  } else if(rank == size - 1)    /**** C ****/
  
    for(i = 0; i < liczbaIteracji ; i++) {
      MPI_Recv(bufor, messageLength, MPI_CHAR, size - 2, tag, MPI_COMM_WORLD, &status);
      #ifdef debug
	   showWhatDidProcessDo("C: nr %d odebral od %d\n", rank, size - 2);
      #endif
	  doSth();
	  MPI_Bsend(bufor, messageLength, MPI_CHAR, size - 2, tag, MPI_COMM_WORLD);
      #ifdef debug
	   showWhatDidProcessDo("C: nr %d wyslal do %d\n", rank, size - 2);
      #endif
	}
	
  else               /**** B ****/
  
    for(i = 0; i < liczbaIteracji ; i++) {
      MPI_Recv(bufor, messageLength, MPI_CHAR, rank - 1, tag, MPI_COMM_WORLD, &status);
      #ifdef debug
	   showWhatDidProcessDo("B: nr %d odebral od %d\n", rank, rank - 1);
	  #endif
	  doSth();
	  MPI_Bsend(bufor, messageLength, MPI_CHAR, rank + 1, tag, MPI_COMM_WORLD);
	  #ifdef debug
	   showWhatDidProcessDo("B: nr %d wyslal do %d\n", rank, rank + 1);
	  #endif 

	  MPI_Recv(bufor, messageLength, MPI_CHAR, rank + 1, tag, MPI_COMM_WORLD, &status);
	  #ifdef debug
	   showWhatDidProcessDo("B: nr %d odebral od %d\n", rank, rank + 1);
	  #endif
	  doSth();
	  MPI_Bsend(bufor, messageLength, MPI_CHAR, rank - 1, tag, MPI_COMM_WORLD);
	  #ifdef debug
	   showWhatDidProcessDo("B: nr %d wyslal do %d\n", rank, rank - 1);
	  #endif
	}
  
  free(bufor);
  
  MPI_Finalize();
  
  return 0;
}

int showWhatProcessDid(char *text, int x, int y)
{
  printf(text, x, y);
  return 0;
}

Kod źródłowy pliku "parallel.c":

/* Program przesyla message`e pomiedzy poszczegolnymi procesami.
 * Dla 3 procesow przeslanie pojedynczego message: 0 -> 1, 1 -> 2,
 * 2 -> 1, 1 -> 0. Przesylanie odbywa sie potokowo - jednoczesnie,
 * przesylane jest kilka message`ow.
 * s1222, 2000.04.05 
 * Oto schemat ilustrujacy w jaki sposob przesylane sa message
 * (3 procesy i 2 message - przypadek ten nie ilustruje zlozonosci
 * algorytmu, ktora wystepuje dla wiekszej liczby message`ow)
 *
 *   0     1     2
 *   |     |     |   # - message nr 1
 *   #     |     |
 *   # ---_   |     |   % - message nr 2
 *   %   ---> #     |
 *   % ---_   # ---_   |  |
 *   |   ---> %   ---> #  | C
 *   |     % ---__--- #  | z
 *   |     # <-- --> %  | a
 *   |   _--- #   _--- %  | s
 *  x # <---   % <---   |  \|/
 *   #   _--- %     |  
 *  x % <---   |     |
 *   %     |     |
 *   |     |     |
 *
 * Program przyjmuje parametry:
 * [1] - liczba message`ow do przeslania
 * [2] - liczba bajtow message`a
 */
#include <stdio.h>
#include "mpi.h"

/*#define debug
 */

/* funkcja symuluje obciazenie procesu */
void doSth(void)
{
  int i, j;
  for(i = 0; i < 100000 ; i++)
    for(j = 0; j < 500 ; j++)
	  ;
}

int main(int argc, char **argv)
{
  int rank, size, messageLength, liczbaMessageow, i;
  int tag = 55;
  char *bufor;
  MPI_Status status;
  double startTime, time;
  char strona;    /* flaga - z ktorej strony odebrac message */

  void *sendBufor;  /* bufor dla MPI_Bsend */
  int sendBuforSize;

  MPI_Init(&argc, &argv);
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);

  if(size < 2) {
    printf("ten program musi miec przydzielone co najmniej 2 procesy !\n");
	MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
	MPI_Finalize();
	return -1;
  }
    
  if(argc < 3 && rank == 0) {
    printf("nalezy podac parametry:  [liczbaMessage`ow] [dlugoscMessage`a]\n");
	MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
	MPI_Finalize();
	return -1;
  }

  liczbaMessageow = atoi(argv[1]);
  if((bufor = (char *)malloc(messageLength = atoi(argv[2]))) == NULL) {
    printf("za malo dostepnej pamieci aby zainicjalizowac bufor message`a !\n");
	MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
	MPI_Finalize();
	return -1;
  }
  
  /* inicjalizowanie bufora dla MPI_BSend */
  MPI_Pack_size(messageLength, MPI_CHAR, MPI_COMM_WORLD, &i);
  sendBuforSize = size * i + size * MPI_BSEND_OVERHEAD;
  sendBufor = (void *)malloc(sendBuforSize);
  MPI_Buffer_attach(sendBufor, sendBuforSize);
	 
  MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);  /* synchronizacja procesow */
  
  if(rank == 0) {          /**** A ****/

    startTime = MPI_Wtime();

    for(i = 0; i < (liczbaMessageow < size ? liczbaMessageow : size) ; i++) {
      doSth(); 
	  MPI_Bsend(bufor, messageLength, MPI_CHAR, 1, tag, MPI_COMM_WORLD);
	  #ifdef debug
	   printf("A: nr %d wyslal do %d\n", 0, 1);
      #endif
	}
	
    for(i = 0; i < liczbaMessageow ; i++) {
	  MPI_Recv(bufor, messageLength, MPI_CHAR, 1, tag, MPI_COMM_WORLD, &status);
	  #ifdef debug
	   printf("A: nr %d odebral od %d\n", 0, 1);
	  #endif
	  if(i < liczbaMessageow - size) { /* czy mam jeszcze wysylac paczki */
	    doSth();
	    MPI_Bsend(bufor, messageLength, MPI_CHAR, 1, tag, MPI_COMM_WORLD);
	    #ifdef debug
		 printf("A: nr %d wyslal do %d\n", 0, 1);
        #endif
	  }
	}

	time = MPI_Wtime() - startTime;

	printf("%f\n", time);

  } else if(rank == size - 1)    /**** C ****/
  
    for(i = 0; i < liczbaMessageow ; i++) {
      MPI_Recv(bufor, messageLength, MPI_CHAR, size - 2, tag, MPI_COMM_WORLD, &status);
      #ifdef debug
	   printf("C: nr %d odebral od %d\n", rank, size - 2);
      #endif
	  doSth();
	  MPI_Bsend(bufor, messageLength, MPI_CHAR, size - 2, tag, MPI_COMM_WORLD);
      #ifdef debug
	   printf("C: nr %d wyslal do %d\n", rank, size - 2);
      #endif
	}
	
  else {              /**** B ****/

    for(i = 0; i < (liczbaMessageow < size ? liczbaMessageow : size - rank) ; i++) {
	  MPI_Recv(bufor, messageLength, MPI_CHAR, rank - 1, tag, MPI_COMM_WORLD, &status);
      #ifdef debug
	   printf("B: nr %d odebral od %d\n", rank, rank - 1);
      #endif
	  doSth();
	  MPI_Send(bufor, messageLength, MPI_CHAR, rank + 1, tag, MPI_COMM_WORLD);
	  #ifdef debug
	   printf("B: nr %d wyslal do %d\n", rank, rank + 1);
	  #endif 
	}
  
    strona = 1; /* 1 prawa, -1 lewa */
    for(i = 0; i < liczbaMessageow * 2 - (liczbaMessageow <
          size ? liczbaMessageow : size - rank); i++) {
	  if(i >= liczbaMessageow * 2 - (liczbaMessageow <
        size ? 2 * liczbaMessageow : 2*(size - rank)))
	    strona = 1;
      MPI_Recv(bufor, messageLength, MPI_CHAR, rank + strona, tag, MPI_COMM_WORLD, &status);
      #ifdef debug
	   showWhatDidProcessDo("B: nr %d odebral od %d\n", rank, rank + strona);
	  #endif
	  doSth();
	  MPI_Send(bufor, messageLength, MPI_CHAR, rank + (strona == 1 ? -1 : 1),
           tag, MPI_COMM_WORLD);
	  #ifdef debug
	   showWhatDidProcessDo("B: nr %d wyslal do %d\n", rank,
                 rank + (strona == 1 ? -1 : 1));
	  #endif 
	  strona == 1 ? (strona = -1) : (strona = 1);
	}
  }
  
  MPI_Buffer_detach(&sendBufor, &sendBuforSize);
  free(sendBufor);
  free(bufor);
  MPI_Finalize();
  
  return 0;
}

Kod źródłowy pliku "show.c":

/* Program demonstruje otwarcie okienka i kreslenie w nim.
 * s1222, 2000.03.28
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "Xlib.h"
#include "Xutil.h"

struct wezel {
  int nrNode;
  double serialTime;
  double parallelTime;
};

int main(int argc, char **argv)
{
  Display *displayHandle;
  Window win;
  GC gc;
  int i;
  FILE *plik;
  char text[200], text2[20];
  int liczbaPomiarow;
  int nrNode;
  double serialTime, parallelTime;
  struct wezel pomiary[100];
  double maxSpeedup;
  int xOld, yOld, x, y;
  const char napis[] = "SPEEDUP (czas sekwencyjny / czas rownolegly)";
  
  if((plik = fopen("wynik.txt", "r")) == NULL ) {
    printf("brak pliku wynik.txt !\n");
	return -1;
  }
  
  fscanf(plik, "%s", text);
  strcpy(text2, &text[6]);
  liczbaPomiarow = atoi(text2);
  text[6] = '\0';
  if(strcmp(text, "wyniki")) {
    printf("plik wynik.txt ma zly format !\n");
	return -1;
  }  
  
  /* laczy sie z domyslnym serwerem X */
  displayHandle = XOpenDisplay((char *)NULL);
  if(displayHandle == NULL) {
    printf("blad otwarcia display`a\n");
    exit(-1);
  }
  
  /* tworzy okienko na display`u */
  win = XCreateSimpleWindow(displayHandle, RootWindow(displayHandle, 0),
               0, 0, 800, 630, 2, BlackPixel(displayHandle, 0),
			   WhitePixel(displayHandle, 0));	
  gc = XCreateGC(displayHandle, win, 0, 0);
  XMapWindow(displayHandle, win);
  XFlush(displayHandle);
  sleep(1);
  
  XSetForeground(displayHandle, gc, BlackPixel(displayHandle, 0));
  
  XDrawLine(displayHandle, win, gc, 50, 20, 50, 570);
  XDrawLine(displayHandle, win, gc, 50, 570, 770, 570);
  XDrawString(displayHandle, win, gc, 400 - 7 * 7, 610, "Liczba procesow", 15);
  for(i = 0; i < strlen(napis) ; i++)
    XDrawString(displayHandle, win, gc, 4,
          315 - strlen(napis) * 11 / 2 + i * 11, &napis[i], 1);
  
  XFlush(displayHandle);
  
  for(i = 0; i < liczbaPomiarow ; i++) {
    fscanf(plik, "%s", text);
    strcpy(text, &text[1]);
	nrNode = atoi(text);

    fscanf(plik, "%s", text);
    strcpy(text, &text[1]);
	serialTime = atof(text);

    fscanf(plik, "%s", text);
    strcpy(text, &text[1]);
	parallelTime = atof(text);
  	
    pomiary[i].nrNode = nrNode;
	pomiary[i].serialTime = serialTime;
	pomiary[i].parallelTime = parallelTime;
	
	if(serialTime / parallelTime > maxSpeedup)
	  maxSpeedup = serialTime / parallelTime;
	    
	printf("node: %d, serialTime: %f, parallelTime: %f\n",
	    nrNode, serialTime, parallelTime); 
  } 
  
  xOld = 50 + 720 / (liczbaPomiarow - 1) * 0;
  yOld = 570 - 550 / maxSpeedup * (pomiary[0].serialTime / pomiary[0].parallelTime);
  
  for(i = 0; i < liczbaPomiarow ; i++) {
    XDrawLine(displayHandle, win, gc, xOld, yOld,
	     x = 50 + 720 / (liczbaPomiarow - 1) * i,
		 y = 570 - 550 / maxSpeedup * 
	     (pomiary[i].serialTime / pomiary[i].parallelTime));
	xOld = x;
	yOld = y;
	
    XDrawLine(displayHandle, win, gc, 48, 570 - 550 / maxSpeedup * 
	     (pomiary[i].serialTime / pomiary[i].parallelTime),
		 52, 570 - 550 / maxSpeedup * 
	     (pomiary[i].serialTime / pomiary[i].parallelTime));
	sprintf(text, "%.1f", pomiary[i].serialTime / pomiary[i].parallelTime);
    XDrawString(displayHandle, win, gc, 44 - strlen(text) * 7,
	      570 - 550 / maxSpeedup * 
	      (pomiary[i].serialTime / pomiary[i].parallelTime) + 4,
		  text, strlen(text));
	
    XDrawLine(displayHandle, win, gc, 50 + 720 / (liczbaPomiarow - 1) * i, 568,
	     50 + 720 / (liczbaPomiarow - 1) * i, 572);
    sprintf(text, "%d", pomiary[i].nrNode);
	XDrawString(displayHandle, win, gc,
	      50 + 720 / (liczbaPomiarow - 1) * i - strlen(text) * 7 / 2,
		  586, text, strlen(text));

  }
  
  XFlush(displayHandle);
  getchar();  

  XCloseDisplay(displayHandle);
  fclose(plik);
  
  return 0;
}
w3cw3c
automatyka przemysłowa