Zapałki

    -- Sebastian Pawlak, 2001.


Prezentuję tu program, który ilustruje algorytm minimax z obcinaniem alfa-beta na przykładzie pewnej wersji gry w zapałki.

Reguły gry: Jest 1 stos zapałek. Dwaj gracze na zmianę biorą co najwyżej połowę liczby zapałek ze stosu. Wygrywa ten, który weźmie ostatnią zapałkę.
Wersja bez obcinania alfa-beta


Kod źródłowy pliku "nim.c":

/* Gra w NIM 1
 * Wersja bez ciec alfa-beta.
 * Sebastian Pawlak
 * 2001
 */
#include <stdio.h>

int najlepiejWziacZapalek = -1;
int cnt = 0; /* liczba wezlow odpalonych w trakcie obliczen */

/* funkcja minimax */
int MiniMax(const int liczbaZapalek, const int glebokosc, const int gracz)
{
  int najlepszy, tmp, k;

  cnt++;

  if (!liczbaZapalek) /* jesli stos zapalek jest pusty */
    return glebokosc % 2 ? 1 : -1; /* 1 : wygrana, -1 : przegrana */

  najlepszy = glebokosc % 2 ? 10 : -10; /* +nieskonczonosc, -nieskoncz. */

  for (k = 1; k <= liczbaZapalek / 2 || k <= 1; k++) {

    /* rekurencyjne wywolanie funkcji minimaxowej */
    tmp = MiniMax(liczbaZapalek - k, glebokosc + 1, gracz);

    if (!(glebokosc % 2)) {
      if (tmp > najlepszy) {
        najlepszy = tmp;
        if (!glebokosc)
          najlepiejWziacZapalek = k; /* najlepszy ruch */
      }
    } else if (tmp < najlepszy)
      najlepszy = tmp;
  }

  return najlepszy;
}

int main (void)
{
  int liczbaZapalek = 21; /* poczatkowa liczba zapalek na stosie */
  int zebranych = 0; /* liczba zapalek zebranych w trakcie gry */
  int gracz = 0; /* numer gracza, ktory aktualnie wykonuje ruch */

  printf("Wersja bez obcinania alfa-beta.\n");
  printf("Liczba zapalek na stosie: %d\n", liczbaZapalek);

  /* rozgrywamy cala gre - komputer vs komputer */
  while (zebranych < liczbaZapalek) {

    MiniMax(liczbaZapalek - zebranych, 0, gracz);
    printf("gracz %c bierze %d zapalki\n",
        gracz ? 'B' : 'A', najlepiejWziacZapalek);
    zebranych += najlepiejWziacZapalek;
    if (zebranych < liczbaZapalek)
      gracz = gracz ? 0 : 1;
  }

  printf("wygral gracz %c\n", gracz ? 'B' : 'A');
  printf("liczba odpalonych wezlow: %d\n", cnt);

  return 0;
}
Wersja z obcinaniem alfa-beta


Kod źródłowy pliku "nimab.c":

/* Gra w NIM 1
 * Wersja z obcinaniem alfa-beta.
 * Sebastian Pawlak
 * 2001
 */
#include <stdio.h>

int najlepiejWziacZapalek = -1;
int cnt = 0; /* liczba wezlow odpalonych w trakcie obliczen */

/* funkcja minimax */
int MiniMax(const int liczbaZapalek, const int glebokosc, const int gracz)
{
  int najlepszy, tmp, k;

  cnt++;

  if (!liczbaZapalek) /* jesli stos zapalek jest pusty */
    return glebokosc % 2 ? 1 : -1; /* 1 : wygrana, -1 : przegrana */

  najlepszy = glebokosc % 2 ? 10 : -10; /* +nieskonczonosc, -nieskoncz. */

  for (k = 1; k <= liczbaZapalek / 2 || k <= 1; k++) {

    /* rekurencyjne wywolanie funkcji minimaxowej */
    tmp = MiniMax(liczbaZapalek - k, glebokosc + 1, gracz);

    if (!(glebokosc % 2)) {
      if (tmp > najlepszy) {
        najlepszy = tmp;
        if (!glebokosc)
          najlepiejWziacZapalek = k; /* najlepszy ruch */
        if (tmp == 1)
          break; /* wychodzimy z petli */
      }
    } else if (tmp < najlepszy) {
      najlepszy = tmp;
      if (tmp == -1)
        break; /* wychodzimy z petli */
    }
  }

  return najlepszy;
}

int main (void)
{
  int liczbaZapalek = 21; /* poczatkowa liczba zapalek na stosie */
  int zebranych = 0; /* liczba zapalek zebranych w trakcie gry */
  int gracz = 0; /* numer gracza, ktory aktualnie wykonuje ruch */

  printf("Wersja z obcinaniem alfa-beta.\n");
  printf("Liczba zapalek na stosie: %d\n", liczbaZapalek);

  /* rozgrywamy cala gre - komputer vs komputer */
  while (zebranych < liczbaZapalek) {

    MiniMax(liczbaZapalek - zebranych, 0, gracz);
    printf("gracz %c bierze %d zapalki\n",
        gracz ? 'B' : 'A', najlepiejWziacZapalek);
    zebranych += najlepiejWziacZapalek;
    if (zebranych < liczbaZapalek)
      gracz = gracz ? 0 : 1;
  }

  printf("wygral gracz %c\n", gracz ? 'B' : 'A');
  printf("liczba odpalonych wezlow: %d\n", cnt);

  return 0;
}
Wersja z obcinaniem alfa-beta oraz interakcją z graczem


Kod źródłowy pliku "niminter.c":

/* Gra w NIM 1
 * Wersja z obcinaniem alfa-beta.
 * Wersja interaktywna.
 * Sebastian Pawlak
 * 2001
 */
#include <stdio.h>

int najlepiejWziacZapalek = -1;

/* funkcja minimax */
int MiniMax(const int liczbaZapalek, const int glebokosc, const int gracz)
{
  int najlepszy, tmp, k;

  if (!liczbaZapalek) /* jesli stos zapalek jest pusty */
    return glebokosc % 2 ? 1 : -1; /* 1 : wygrana, -1 : przegrana */

  najlepszy = glebokosc % 2 ? 10 : -10; /* +nieskonczonosc, -nieskoncz. */

  for (k = 1; k <= liczbaZapalek / 2 || k <= 1; k++) {

    /* rekurencyjne wywolanie funkcji minimaxowej */
    tmp = MiniMax(liczbaZapalek - k, glebokosc + 1, gracz);

    if (!(glebokosc % 2)) {
      if (tmp > najlepszy) {
        najlepszy = tmp;
        if (!glebokosc)
          najlepiejWziacZapalek = k; /* najlepszy ruch */
        if (tmp == 1)
          break; /* wychodzimy z petli */
      }
    } else if (tmp < najlepszy) {
      najlepszy = tmp;
      if (tmp == -1)
        break; /* wychodzimy z petli */
    }
  }

  return najlepszy;
}

int main (void)
{
  int liczbaZapalek; /* poczatkowa liczba zapalek na stosie */
  int zebranych = 0; /* liczba zapalek zebranych w trakcie gry */
  int ileZebrac;
  int gracz; /* numer gracza, ktory aktualnie wykonuje ruch */

  printf("Wersja z obcinaniem alfa-beta.\n");

  printf("Kto pierwszy wyciaga zapalki ?\na - komputer, b - gracz\n");
  gracz = 1;
  if (getchar() == 'a')
    gracz = 0;

  do {
    printf("Prosze podac liczbe zapalek na stosie:\n");
    scanf("%d", &liczbaZapalek);
  } while (liczbaZapalek <= 0);


  /* rozgrywamy cala gre - komputer vs komputer */
  while (zebranych < liczbaZapalek) {

    printf("\nLiczba zapalek na stosie: %d\n", liczbaZapalek - zebranych);
    if (gracz == 1) {
      printf("ile zapalek bierzesz:\n");
      do {
        scanf("%d", &ileZebrac);
      } while (ileZebrac <= 0 || (ileZebrac > (liczbaZapalek - zebranych) / 2 &&
           ileZebrac != 1));
	  najlepiejWziacZapalek = ileZebrac;
    } else
      MiniMax(liczbaZapalek - zebranych, 0, gracz);
    printf("gracz %c bierze %d zapalki\n",
        gracz ? 'B' : 'A', najlepiejWziacZapalek);
    zebranych += najlepiejWziacZapalek;
    if (zebranych < liczbaZapalek)
      gracz = gracz ? 0 : 1;
  }

  printf("wygral gracz %c\n", gracz ? 'B' : 'A');

  return 0;
}
w3cw3c
automatyka przemysłowa