Makro WARNING

    -- Sebastian Pawlak, 2005.


Przydatne makro WARNING.


Kod źródłowy pliku "warning.h":

/* makro sluzace do zglaszania ostrzezen/bledow dzialania programow */
#define WARNING(MSG) \
  {\
    fprintf(stderr, "Blad w wierszu %d pliku %s: %s %s%s%s\n", \
        __LINE__, __FILE__, \
        MSG != NULL ? MSG : "", \
        (errno != 0 ? "(" : ""), (errno != 0 ? strerror(errno) : ""), \
        (errno != 0 ? ")" : "")); \
  }
w3cw3c
automatyka przemysłowa