Przydatne: używanie niektórych programów w Linuksie

    -- Sebastian Pawlak, 2004.


Screen

screen -R      przywraca/tworzy sesję screena
Ctrl+A D       odłącza sesję od terminala

Przykład:
screen -R      stworzenie sesji screena (o ile żadna nie istniała)
uruchomienie jakiegoś programu
wciśnięcie Ctrl+A D
# jesteśmy w shellu
screen -R      podłączenie sesji ostatnio używanej


Pakowanie do *.tar.gz

tar zcvf plik_wynikowy.tar.gz pakowany_katalog


Kopiowanie bloku tekstu w Vim

ustawić się na pierwszym wierszu kopiowanego bloku i wcisnąć mx
ustawić się na końcu kopiowanego bloku i wcisnąć y'x
przejść do miejsca wklejania i wcisnąć p


Konfiguracja serwisów na komputerze

netsysv
chkconfig


Dekompresja

targzipgunzipbzip2bunzip2
plik.tartar xvf plik.tar
plik.gzgzip -d plik.gzgunzip plik.gz
plik.tar.gz
plik.tgz
tar xzvf plik.tar.gzgzip -cd plik.tar.gz
| tar xv
gunzip -c plik.tar.gz
| tar xv
plik.bz2bzip2 -d plik.bz2bunzip2 plik.bz2
plik.tar.bz2
plik.tbz2
plik.tbz
tar xjvf plik.tar.bz2bzip2 -cd plik.tar.bz2
| tar xv
bunzip2 -c plik.tar.bz2
| tar xv


w3cw3c
automatyka przemysłowa