Instalacja biblioteki MPI (Message Passing Interface)

    -- Sebastian Pawlak


Omówię tu instalację biblioteki MPI w ogólnie dostępnej implementacji mpich. W moim przypadku posiadałem szereg spakowanych archiwów z dokumentacją i źródłami.


1. Rozpocznij od rozpakowania pliku `mpich-1.2.0.tar.gz'. W tym celu
  przegraj go do np. głównego katalogu i wydaj polecenie 
           `tar -xzf mpich-1.2.0.tar.gz'.
2. Wejdź do katalogu, który powstał po rozpakowaniu archiwum.
  Wpisz `./configure -prefix=/mpich-1.2.0 -comm=shared -arch=LINUX -device=ch_p4'.
  Dla parametru `-prefix' podaj ścieżkę docelową, gdzie będzie zainstalowana biblioteka.
  Jeśli z MPI`a ma korzystać wielu użytkowników może być to katalog `/usr/local/mpich-1.2.0'.
  Zalecane jest też aby podany katalog pokrywał się z katalogiem, gdzie znajdują się rozpakowane
  przez ciebie źródła. W moim przypadku źródła znajdowały się w katalogu `/mpich-1.2.0' i jako
  parametr dla `configure' podałem `-prefix=/mpich-1.2.0'.
3. Kolejnym krokiem jest kompilacja źródeł, której dokonasz podając polecenie `make' lub
  `make >& make.log' aby raport z kompilacji został zapisany w pliku `make.log'.
4. Wydaj polecenie `make install' - polecenie to może być ominięte gdy nie będziesz udostępniał
  biblioteki innym użytkownikom.
5. W pliku `/etc/bashrc' dodaj ścieżkę do binariów:
                `export PATH=$PATH:/mpich-1.2.0/bin'.
6. Aby uruchomić program w MPI`u na pojedynczej maszynie należy użyć skryptu `mpirun.p4shmem'
  (możesz zmienić jego nazwę na `mpirun'). Przykładowe uruchomienie programu:
               `mpirun.p4shmem -np 5 a.out'
w3cw3c
automatyka przemysłowa