Czy w tablicy n-elementowej jakaś liczba występuje więcej niż n/2 razy

    -- Sebastian Pawlak, 1997.Kod źródłowy pliku "n_div_2.c":

/* Szukanie czy w tablicy n-elementowej
 * wystepuje jakas liczba wiecej niz n/2.
 * autor: Sebastian Pawlak
 */
#include <stdio.h>
#define n 14 /* ilosc elementow tablicy (TYLKO WARTOSCI PARZYSTE !!!) */
#define n_pol (n/2)

int main ()
{
  short t[n] = { 2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0 };
  short i, a, c;
  short buf;
  short l1 = -10000, l2 = -10000, il1 = 0, il2 = 0;

/********************************************************************
 * TYPOWANIE KANDYDATOW, KTORZY MOGA WYSTEPOWAC WIECEJ NIZ n/2 RAZY *
 ********************************************************************/

/* W petli, od 1 do n-1, do kazdego indeksu tablicy zagladamy tylko 2 razy !
 * oprocz indeksow skrajnych, do ktorych zagladamy tylko 1 raz.
 */

  for (i = 1; i < n; i++) {
    a = t[i - 1];
    c = t[i];

    if (a == c) {
      if (a == l1)
        il1++;
      else if (a == l2) {
        il2++;
        if (il2 > il1) {
          buf = l1;
          l1 = l2;
          l2 = buf;
          buf = il1;
          il1 = il2;
          il2 = buf;
        }
      } else {
        l2 = a;
        il2 = 1;
	  }
    }
  }


/****************************************************
 * TU SPRAWDZANE JEST CZY KTORAS Z WYTYPOWANYCH  *
 * LICZB RZECZYWISCIE WYSTEPUJE WIECEJ NIZ n/2 RAZA *
 ****************************************************/

  il1 = 0;
  il2 = 0;
  
  for (i = 0; ((i < n) && (il1 < = n_pol) &&
         (il2 < = n_pol)); i++) {
    a = t[i];
    if (a == l1)
      il1++;
    else if (a == l2)
      il2++;
  }

  if (il1 > n_pol)
    printf("liczba %d wystepuje wiecej niz n/2 razy !\n", l1);
  else if (il2 > n_pol)
    printf ("liczba %d wystepuje wiecej niz n/2 razy !\n", l2);
  else
    printf ("nie znaleziono liczby, ktora wystepuje wiecej niz n/2 razy\n");

  return 0;
}
w3cw3c
automatyka przemysłowa